July 29, 2022 22:18 WAJ
BDA would like to thank the overseas Vietnamese (some of them have "swallowed" under the snow) for sending Tet wishes / sending love to their families, to their homeland of Vietnam and to all overseas Vietnamese in five continents.

BDA xin cảm ơn bà con kiều bào (có người đã “dầm mình” dưới tuyết) đã gửi lời chúc Tết/ gửi tình yêu thương về gia đình, về quê hương VN và đến toàn thể bà con kiều bào năm châu.
1. Ký giả, chuyên gia Jen Nguyễn, Úc
2. Doanh nhân Vũ Đức Vinh, CH Séc
3. TBT Phạm Quỳnh Nga, CHLB Đức
4. Doanh nhân Thu Hương, Slovakia
5. Ký giả OANH Trương, Hungary
6. Chuyên gia KT Lily Lund, Thụy Điển
7. Ký giả, doanh nhân Phương Ly, Slovakia
8. PGS, TS Hoàng Nghĩa, Việt Nam
...
Xin cảm ơn các đồng nghiệp nhà báo VOV, VTV và các TNV đã dành tấm lòng cho kiều bào/làm việc vất vả để chuyển những lời yêu thương ấy lan tỏa trên sóng:
- VOV: https://youtu.be/c314OCDJEa4
- VTV4: https://youtu.be/Z_LUU7mcxso
- ICI: https://fb.watch/a_hedGB7Cm/
- HITV, Hung King TV ...
Một lần nữa BDA xin gửi links, lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an đến các đồng nghiệp nhà báo và toàn thể bà con kiều bào bốn phương
Trân trọng!
ICI INTERNATIONAL

Source: Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu

Writer To Hoai is famous for his book De Men Adventure Ky (1941) written for children. Currently, "Crickets" have traveled all over the world. The story has been translated into many languages and published in many countries around the world. He is likened to the Andersen of Vietnam.

WAJ

At first glance, she doesn't stand out when standing next to her Asian girls, I become more and more in the middle European women. Yet, people like look at you, especially like to peek, every time you say, or every time she laughs. Asian-style face Dong, round black eyes that can talk, the corner of his mouth when also fresh. Long, silky black hair, clear voice, Standard and flexible pronunciation even when I speak the language German and Vietnamese.

WAJ

Auction